Odwierty pionowe poznań

www.kominki.top

Prywatne ujęcie wody

Zakup działki to główny krok ku temu, by w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz upragniony dom. I choć w wielu wypadkach, budowa nie zapoczątkuje się z dnia na dzień, to nabycie posiadłości gruntowej nieuzbrojonej niewątpliwie okaże się owocną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie zainicjować budowę domu momentalnie po kupnie działki. Wymagane są bowiem  należyte pozwolenia budowlane na które jak to z reguły bywa, trzeba oczekiwać plus minus kilkunastu miesięcy. Zanim w związku z tym uzyskamy pożądaną decyzję administracyjną co do przekształcenia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zrobić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. By jednakże studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą a także w pełni zdatną do picia i innego typu użytkowania wodę, konieczne są odwierty pionowe. Ich rolą jest wykonanie wierceń mających na celu sprawdzenie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrealizowane pozostaną główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy testowana jest w szczególności gęstość właściwa i pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością bądź współczynnikiem filtracji i jego uziarnienie. Jeśli rozchodzi się natomiast o parametry mechaniczne, to dzięki zrealizowaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest trwałość gruntu na ściskanie tak więc jakie obciążenie jest on (grunt) w stanie wytrzymać bez uszkodzenia jego struktury na wskazanej jednostce jego powierzchni. Inną rozważaną słusznością jest jego ściśliwość a więc zdolność do zmniejszenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty a także niespoisty (sypki), przy czym pierwszy znamionuje się w dużej mierze większą spójnością i osiada w dużej mierze wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które też na obszarze naszej posesji może występować. Zatem, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, powinniśmy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na obszar działki masywnym sprzętem w wypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy mnóstwa trudności. Do tego niezwykle twarde podłoże skalne doprowadzi do tego, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się też, że w zupełności udaremni zrobienie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.