Odwierty pionowe ostróda

Osobiste ujęcie wody

Kupno posesji to główny krok ku temu, aby w niedalekiej przyszłości na jej obszarze powstał nasz upragniony dom. I choć w wielu przypadkach, budowa nie rozpocznie się z dnia na dzień, to nabycie posiadłości gruntowej nieuzbrojonej na pewno okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie zacząć budowę domku momentalnie po kupnie działki. Wymagane są bowiem  stosowne zezwolenia budowlane na które jak to przeciętnie bywa, trzeba czekać mniej więcej kilkunastu miesięcy. Nim więc zdobędziemy wartościową decyzję administracyjną co do przerobienia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy uczynić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. By jednak studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą i w pełni stosowną do picia i innego typu wykorzystywania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest zrealizowanie wierceń mających na celu oszacowanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu na którym w przyszłości utworzone pozostaną ostateczne otwory pod studnię. Przy ich pomocy badana jest między innymi gęstość właściwa a także pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością lub współczynnikiem filtracji i jego uziarnienie. Jeśli rozchodzi się natomiast o parametry mechaniczne, to dzięki wykonaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest solidność gruntu na ściskanie a więc jakie ciężar jest on (grunt) w stanie znieść bez uszkodzenia jego struktury na wyznaczonej jednostce jego powierzchni. Inną badaną słusznością jest jego ściśliwość a więc zdolność do uszczuplenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Trzeba przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty i niespoisty (sypki), przy czym pierwszy cechuje się w dużej mierze większą spójnością i osiada w dużej mierze wolniej. Badając grunt nie zapominajmy również o podłożu skalnym które także na terenie naszej działki może występować. Dlatego też, nim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na sferę działki masywnym sprzętem w przypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy mnóstwa kłopotów. Co więcej bardzo twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się także, że w zupełności udaremni dokonanie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.