Odwierty pionowe wronki

Prywatne ujęcie wody

Nabycie posesji to pierwszy krok ku temu, by w niedalekiej przyszłości na jej obszarze stanął nasz upragniony domek. I chociaż w wielu wypadkach, budowa nie zapoczątkuje się z dnia na dzień, to nabycie nieruchomości gruntowej nieuzbrojonej na pewno okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie rozpocząć budowę domku wtem po nabyciu działki. Potrzebne są bowiem  stosowne przyzwolenia budowlane na które jak to w większości wypadków bywa, trzeba wyczekiwać około kilkunastu miesięcy. Zanim wobec tego otrzymamy korzystną decyzję administracyjną co do przeistoczenia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy poczynić, to zacząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) bądź podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. By niemniej jednak studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą i w pełni przydatną do picia i innego rodzaju użytkowania wodę, konieczne są odwierty pionowe. Ich rolą jest zrealizowanie wierceń mających na celu oszacowanie właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu na którym w przyszłości wykonane będą główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy sprawdzana jest między innymi gęstość właściwa a także pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność nazywana inaczej wodoprzepuszczalnością czy też współczynnikiem filtracji a także jego uziarnienie. Jeśli chodzi natomiast o cechy mechaniczne, to dzięki wykonaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest wytrzymałość gruntu na ściskanie tak więc jakie ciężar jest on (grunt) w stanie znieść bez uszkodzenia jego struktury na wskazanej jednostce jego powierzchni. Inną sprawdzaną zaletą jest jego ściśliwość zatem zdolność do złagodzenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Powinno się przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty i niespoisty (sypki), przy czym początkowy charakteryzuje się o wiele większą spójnością i osiada znacznie wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które również na terenie naszej działki może występować. W związku z tym, nim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na obszar działki ciężkim sprzętem w przypadku mało spójnego jej podłoża przysporzy ogromu problemów. Co więcej niezmiernie twarde podłoże skalne doprowadzi do tego, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się też, że w zupełności uniemożliwi zrealizowanie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.